บล็อกเฉย !! Microsoft 365 บล็อกอีเมลจาก Google และ LinkedIn

ในตอนนี้ผู้ใช้ Microsoft 365 หลายคนเจอปัญหารับอีเมลที่ส่งมาจากหลายๆ โดเมนรวมไปถึงอีเมลที่ถูกส่งจาก Google หรือ LinkedIn ไม่ได้ โดยอีเมลที่ส่งมาจะติดแท็กว่าเป็นอีเมลอันตรายและจะถูกกักไว้

ซึ่งทางทีมของ Microsoft ได้ตรวจสอบปัญหานี้แล้วพบว่า เกิดจากการบล็อกโดเมนที่ไม่เป็นอันตรายโดยบังเอิญ ส่งผลให้อีเมลที่ถูกสส่งมานั้นถูกบล็อกโดยไม่ได้ตั้งใจ
ปัญหานี้ส่งผลให้ผู้ใช้งาน Microsoft 365

  1. ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลจากที่ส่งมาจากโดเมนต่างๆ รวมไปถึง Google และ LinkedIn ได้
  2. ไม่สามารถเข้าถึงลิงค์ภายในเมลได้ โดยจะมีข้อความแจ้งว่าข้อความนี้เป็นอันตราย
  3. ระบบจะแจ้งเตือนว่าข้อความที่ถูกส่งมานั้นถูกกักไว้
  4. อีเมลที่ผู้ใช้ส่งไปอาจถูกบล็อกทำให้ส่งไม่ได้ ถ้าในเนื้อความจดหมายมีข้อความที่เป็นอันตรายและถูกมองว่าเป็นการสแปมหรือฟิชชิ่ง
  5. แอดมินอาจจะได้รับการแจ้งเตือนปัญหาใน Threat Explorer นี้ล่าช้า
  6. เมื่อมีการแจ้งเตือนมากๆ เข้า Microsoft Defender อาจเกิดการหน่วงบน Microsoft Defender ได้

นอกจากปัญหาที่ผู้ใช้อาจพบข้างต้นแล้ว ผู้ใช้ Microsoft Defender for Office 365 กับ Microsoft 365 Defender อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ได้แก่

  1. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับ URL เพิ่มขึ้น โดยจะรวม URL ที่ไม่เป็นอันตรายเข้าไปด้วย
  2. การตรวจสอบใน Zapped Phish AIR ใน Microsoft Defender for Office เพิ่มขึ้น
  3. อีเมลที่ดีจะถูกมองเป็นเป็นอีเมลอันตรายใน Threat Explorer
  4. Threat Explorer จะรับข้อมูลอีเมลล่าสุดช้า

ในตอนนี้ทาง Microsoft กำลังดำเนินการแก้ไขปลดบล็อก URL เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการตั้งค่าใน Microsoft Defender ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม

โดยทั้งนี้และทั้งนั้น ทาง Microsoft ได้ออกการอัปเดตการแก้ไขออกมาเรื่อยๆ ดังนี้

อัปเดตครั้งที่ 1: Microsoft ได้แก้ไขบั๊กที่ทำให้อีเมลที่ถูกกักและดำเนินการปล่อยข้อความที่ถูกกักไว้

อัปเดตครั้งที่ 2: ดำเนินการปลดบล็อกกับอีเมลที่ถูกกักทั้งหมด แต่ผู้ใช้ที่ถูกปลดบล็อกแล้วจะยังไม่สามารถส่งอีเมลใหม่ได้

อัปเดตครั้งที่ 3: แก้ไขปัญหาการกักอีเมลและปลดบล็อกให้กับผู็ใช้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ในตอนนี้ทาง Microsoft กำลังดำเนินการกู้ Microsoft Defender Portal ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

ที่มา: Bleeping Computer