โปรโมชั่นประจำเดือน ตุลาคม

  1. โปรโมชั่น WordPress Hosting และ WordPress hosting

2. โปรโมชั่นโดเมน

ซื้อเลย ที่นี่    สั่งซื้อโดเมน

Promotion นี้มาพร้อมเงื่อนไข:

1. promotion นี้ เป็นราคาสำหรับสั่งซื้อ Web hosting กับ WordPress Hosting ใหม่เท่านั้น ไม่รวมการการต่ออายุ
2.promotion นี้เป็นราคาที่ใช้สำหรับเฉพาะจดโดเมนใหม่เท่านั้น!!  ไม่รวมการต่ออายุ หรือโอนย้ายโดเมน
3.โปรโมชั่นนี้หมดอายุภายในวันที่ 30-10-2018

ดูชื่อโดเมนอื่นสามารถดูได้ ที่นี่