แจ้งเตือน !! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

ข้อตกลงระดับการบริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ โฮสติ้ง ในที่นี้คือ บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด และผู้ใช้บริการคือ “ลูกค้า” เพื่อตกลงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้

1.ด้านบริการ

1.1 ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ดังนี้
  • โทรศัพท์: 0-2107-3466
  • อีเมล: sale(a)hostatom.com และ account(a)hostatom.com
โดยฝ่ายขายและบัญชีจะให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.หลังจากนี้สามารถติดต่อผ่านระบบ Ticket ของโฮสอะตอมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 ฝ่ายบริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่ของเราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อด้วยระบบ Ticket Support, อีเมล support(a)hostatom.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2107-3466 สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางระบบ Ticket Support ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของระบบ
การแจ้งปัญหาการใช้บริการหรือการกระทำการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อความรวดเร็วสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ได้ ยกเว้นบางกรณีต้องแจ้งผ่านทางอีเมล support(a)hostatom.com เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เช่น การลบไฟล์หรือข้อมูลของเว็บไซต์ หรือกรณีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ให้บริการ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบหรือผู้ที่ได้รับการยืนยันตัวตน (Authorized) แล้วเท่านั้น ด้านการบริการ hostatom มีการรับประกัน 99.9% Avalibility Uptime คำนวนเป็นรายเดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 หรือ 31 ของทุกเดือน)
หมายเหตุ: กรุณาเก็บหมายเลข Ticket เพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดตาม

2.ระบบการสำรองข้อมูล (Backup)

2.1 บริการ Share Host

สำหรับผู้ที่ใช้งานบริการ Web Hosting, WordPress Hosting และ Reseller Hosting ทางเรามี Backup ย้อนหลังให้ 21 วัน 21 ชุด โดย Backup ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้แยกออกมาต่างหาก ไม่เกี่ยวกับพื้นที่บริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถเลือกวันที่ต้องการ Backup ได้

2.2 บริการ Cloud VPS และ Private Hosting

สำหรับบริการ Cloud VPS และ Private Hosting ทางเราจะมี Backup แบบ Disaster Recovery พร้อมนำมาใช้งานทันทีในกรณีที่ Server มีปัญหา โดยเราจะทำ Backup ให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง Backup ที่เก็บนี้จะถูกเก็บแยกออกไปต่างหากไม่รวมอยู่ในพื้นที่ที่ใช้งาน แต่หากลูกค้าต้องการทำ Backup ด้วยตัวเอง สามารถทำผ่าน Control Panel ที่ใช้งานอยู่ได้เลย

2.3 บริการ Dedicated Server

ทางเรามีบริการ FTP Backup 500 GB ให้ฟรี ซึ่งเป็นเครื่องที่แยกออกมาต่างหากจากบริการ โดยสามารถ FTP ไฟล์ Backup มายังเครื่องนี้ได้ตลอดเวลา

2.4 การจัดเก็บ Log

เรามีการจัดเก็บ Log ในระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

3.การชดเชยและการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ทาง hostatom จะแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ โดยขอสงวนสิทธิ์และพิจารณาเป็นราย โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของการให้บริการ และในส่วนของนโยบายการคืนเงินสามารถดูได้ที่ นโยบายการคืนเงิน

ในกรณีที่ Uptime ของเดือนใดไม่ถึง 99.9% ทางเราจะไม่คิดค่าบริการในเดือนนั้น และจะเพิ่มเวลาการใช้งานให้ฟรี 1 เดือน ซึ่งทาง hostatom จะแสดงความรับผิดชอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากทางผู้ให้บริการเท่านั้น หากมีการเรียกร้องให้ทางผู้ให้บริการชดเชยจะต้องรอการตอบกลับจากทางเราซึ่งจะสรุปให้ทราบตอนสิ้นเดือนเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์และพิจารณาเป็นรายบริการ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของการให้บริการ
กรณีที่ ISP (Internet Service Provider) ล่มหรือเข้าไม่ได้จากบาง zone ทางผู้ให้บริการจะไม่รวมกรณีนี้อยู่ในการรับประกัน Server ล่ม เนื่องจากทางผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงส่วนบริการของ ISP ได้
หมายเหตุ: การเรียกร้องการชดเชย ลูกค้าต้องเปิด ticket เข้ามาสอบถามเท่านั้น
ทาง hostatom ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567