ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ช่องทางการชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี 772-2-31970-7
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่บัญชี 0-2055-55037-06-4

      

ช่องทางการชำระของ hostatom ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking, เคาท์เตอร์ธนาคาร, CDM หรือ ATM  โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคำแนะนำของละธนาคาร

ช่องทางการชำระเงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ชำระผ่าน PromptPay โดยสามารถสแกน QR Code ด้านบน จากนั้นดำเนินตามขั้นตอน/คำแนะนำของระบบ

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal
(หากชำระผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ)


สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกช่องทางการชำระเดียวกับ PayPal แม้จะไม่มีบัญชี PayPal ก็ตาม ระบบก็จะให้ท่านทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที โดยเรารับบัตร VISA, MasterCard, DiscoverCard และ American Express

สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal ได้ที่

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครติดหรือ PayPal
https://kb.hostatom.com/content/5255/

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 15 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะถูกส่งให้ท่าน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ข้อมูลและที่อยู่จัดส่งในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด (Network Technical System Co., Ltd)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิคเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2982 O
ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล: sales@hostatom.com เว็บไซต์:www.hostatom.com
สาขาสำหรับออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205555037064