ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

kbank-logo

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่บัญชี 772-2-31970-7

promptpay-logo-150x150

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่บัญชี 0-2055-55037-06-4

thai-qr-code-1-165x300
QR-code

สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกช่องทางการชำระเดียวกับ PayPal แม้จะไม่มีบัญชี PayPal ก็ตาม ระบบก็จะให้ท่านทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที โดยเรารับบัตร VISA, MasterCard, DiscoverCard และ American Express

สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal ได้ที่

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal

(หากชำระผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ)

paypal-300x109

สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกช่องทางการชำระเดียวกับ PayPal แม้จะไม่มีบัญชี PayPal ก็ตาม ระบบก็จะให้ท่านทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที โดยเรารับบัตร VISA, MasterCard, DiscoverCard และ American Express

สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal ได้ที่ ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครติดหรือ PayPal

หมายเหตุ

ข้อมูลและที่อยู่จัดส่งในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด (Network Technical System Co., Ltd)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2982 O (อักษรโอ)
ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Email: sales@hostatom.com
Website: www.hostatom.com
สาขาสำหรับออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205555037064