แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

ข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในสาขาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอื่น ๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
งานเหล่านี้ถือเป็นผลงาน ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

การละเมิดลิขสิทธิ์

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ hostatom แสดงผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย เครื่องหมายทางการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า

หากเราพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือกระทำความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ ทางเราจะทำการระงับบริการของผู้ใช้บริการออกทันที

หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิดหรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาติดต่อหาเราที่ support@hostatom.com พร้อมข้อมูลต่างๆ หากเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

นโยบายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในสาขาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอื่น ๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
งานเหล่านี้ถือเป็นผลงาน ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

การละเมิดลิขสิทธิ์

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ hostatom แสดงผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย เครื่องหมายทางการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า

หากเราพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือกระทำความผิดตามพรบ.ลิขสิทธิ์ ทางเราจะทำการระงับบริการของผู้ใช้บริการออกทันที

หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิดหรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาติดต่อหาเราที่ support@hostatom.com พร้อมข้อมูลต่างๆ หากเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565