แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

ข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายอีเมล

การใช้บริการ hostatom.com ภายใต้การดำเนินการของ Network Technical System Co., Ltd. ถือว่าตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้

1. ข้อจำกัด

มีการจำกัดการส่งอีเมลขาออก 100 ฉบับต่อโดเมนภายใน 1 ชั่วโมง ถ้าหากคุณทำการส่งเกินจำนวนนี้ ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมลจะตีกลับพร้อมข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถส่งได้ เพื่อป้องกันการส่งสแปม หากเกิดกรณีนี้ขึ้น จะต้องใช้เวลาสักครู่ให้บัญชีของคุณกลับมาส่งได้อีกครั้ง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากเกิดปัญหานี้ค่อยทำการส่งอีเมลอีกครั้ง หากคุณมีความจำเป็นในการส่งอีเมลมากกว่า 100 ฉบับต่อชั่วโมง เราแนะนำให้คุณใช้บริการ Dedicated Server หรือ บริการ Cloud VPS กับทางเรา ทั้งนี้การส่งอีเมลนั้นต้องไม่ใช่การส่งอีเมลสแปม

2. สแปมอีเมล

ห้ามใช้อีเมลเพื่อแจกจ่ายสแปมหรือจดหมายเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ข้อกฎหมาย ดังนี้

กฎหมายใช้ในการเอาผิดกับสแปมเมล พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 11
“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” (มีแต่โทษปรับไม่มีโทษจำคุก) ส่วนกรณีที่สแปมเมลสร้างความเสียหายดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ก็สามารถนำกฎหมายอาญาเรื่องการฉ้อโกง มาตรา 341 คือ “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม รวมถึงการหลอกลวงให้ทำ ถอน หรือ ทำลายเอกสารสิทธิ ผู้ที่กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” มาใช้เพื่อเพิ่มบทลงโทษได้

หากทางเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณส่งอีเมลสแปม ทางเราจะทำการระงับบริการทันทีและไม่มีการคืนค่าบริการ

หมายเหตุ : โปรดทราบว่าคำจำกัดความของอีเมล “ไม่พึงประสงค์” หรือ “ไม่ต้องการ” อาจแตกต่างไปจากการรับรู้ของผู้รับอีเมลของคุณ ใช้วิจารณญาณในการส่งอีเมลถึงผู้รับจำนวนมาก แม้ว่าผู้รับจะเลือกรับอีเมลจากคุณในอดีตก็ตาม เมื่อผู้ใช้อีเมล ทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นจดหมายขยะโอกาสที่ข้อความในอนาคตที่คุณส่งจะถูกบล็อกได้

3. มัลแวร์

ห้ามใช้อีเมล เพื่อส่งไวรัส มัลแวร์ เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย หรือรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายหรือหลอกลวง นอกจากนี้ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์หรือผู้อื่น

4. การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่าส่งข้อความเพื่อหลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวงให้ผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันข้อมูลโดยแอบอ้างเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด ห้ามใช้อีเมล เพื่อทำการก่อกวน ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่น ใครก็ตามที่พบว่าใช้อีเมลเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ หากทางเราตรวจสอบเจอจะถูกระงับบริการทันที

ทาง hostatom ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

นโยบายอีเมล

การใช้บริการ hostatom.com ภายใต้การดำเนินการของ Network Technical System Co., Ltd.ถือว่าตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้

1. ข้อจำกัด

มีการจำกัดการส่งอีเมลขาออก 100 ฉบับต่อโดเมนภายใน 1 ชั่วโมง ถ้าหากคุณทำการส่งเกินจำนวนนี้ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมลจะตีกลับพร้อมข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถส่งได้ เพื่อป้องกันการส่งสแปม หากเกิดกรณีนี้ขึ้น จะต้องใช้เวลาสักครู่ให้บัญชีของคุณกลับมาส่งได้อีกครั้ง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากเกิดปัญหานี้ค่อยทำการส่งอีเมลอีกครั้ง หากคุณมีความจำเป็นในการส่งอีเมลมากกว่า 100 ฉบับต่อชั่วโมง เราแนะนำให้คุณใช้บริการ Dedicated Server หรือ บริการ Cloud VPS กับทางเรา ทั้งนี้การส่งอีเมลนั้นต้องไม่ใช่การส่งอีเมลสแปม

2. สแปมอีเมล

ห้ามใช้อีเมลเพื่อแจกจ่ายสแปมหรือจดหมายเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ข้อกฎหมาย ดังนี้

กฎหมายใช้ในการเอาผิดกับสแปมเมล พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 11 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” (มีแต่โทษปรับไม่มีโทษจำคุก) ส่วนกรณีที่สแปมเมลสร้างความเสียหายดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ก็สามารถนำกฎหมายอาญาเรื่องการฉ้อโกง มาตรา 341 คือ “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม รวมถึงการหลอกลวงให้ทำ ถอน หรือ ทำลายเอกสารสิทธิ ผู้ที่กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” มาใช้เพื่อเพิ่มบทลงโทษได้

หากทางเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณส่งอีเมลสแปม ทางเราจะทำการระงับบริการทันทีและไม่มีการคืนค่าบริการ
หมายเหตุ โปรดทราบว่าคำจำกัดความของอีเมล “ไม่พึงประสงค์” หรือ “ไม่ต้องการ” อาจแตกต่างไปจากการรับรู้ของผู้รับอีเมลของคุณ ใช้วิจารณญาณในการส่งอีเมลถึงผู้รับจำนวนมาก แม้ว่าผู้รับจะเลือกรับอีเมลจากคุณในอดีตก็ตาม เมื่อผู้ใช้อีเมล ทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นจดหมายขยะโอกาสที่ข้อความในอนาคตที่คุณส่งจะถูกบล็อกได้

3. มัลแวร์

ห้ามใช้อีเมล เพื่อส่งไวรัส มัลแวร์ เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย หรือรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายหรือหลอกลวง นอกจากนี้ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์หรือผู้อื่น

4. การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่าส่งข้อความเพื่อหลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวงให้ผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันข้อมูลโดยแอบอ้างเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด ห้ามใช้อีเมล เพื่อทำการก่อกวน ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่น ใครก็ตามที่พบว่าใช้อีเมลเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ หากทางเราตรวจสอบเจอจะถูกระงับบริการทันที

ทาง hostatom ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565