แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลง Affiliate

1. คำจำกัดความ

Affiliate คือ การทำการตลาดออนไลน์ โดยมี “ตัวแทนจำหน่าย” แต่เป็นตัวแทนบนระบบออนไลน์ ที่อาศัยกระบวนการ วิธีการช่วยโปรโมตสินค้าบนระบบออนไลน์ช่วยให้สินค้าขายได้ โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า และรับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากเจ้าของสินค้า โดยไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง

ข้อตกลง Affiliate นี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานบริการกับทาง hostatom ซึ่งทาง hostatom อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อตกลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อทางเราได้เผยแพร่นโยบายนี้บนเว็บไซต์ของ hostatom

สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบคือ

 • hostatom อาจมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข
 • ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ทาง hostatom จะยึดถือการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขตามวันที่ที่ระบุไว้ว่า “แก้ไขล่าสุด” โดยทางเราจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงตามวันที่แก้ไขล่าสุด

2. ขั้นตอนการสร้างรายได้กับ hostatom

2.1 กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก hostatom Affiliate

2.2 ทำการ Login เข้าสู่ระบบ นำ Link หรือ Banner ไปติดที่เว็บไซต์ของท่าน หรือตาม Social Media ต่างๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำรายการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ท่านโปรโมท

2.3 เมื่อมีผู้คลิก Link หรือ Banner ที่คุณนำไปติดและทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับ hostatom และมีการชำระเงินเพื่อใช้บริการกับทาง hostatom เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้รับค่า Affiliate ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานของแต่ละบริการครบตามที่ทาง hostatom กำหนด

3. การรับเงินค่า Affiliate

เนื่องจากเรามีการรับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวนใน 45 วัน ทำให้ค่า Affiliate จากการสั่งซื้อของสมาชิกที่คุณแนะนำจำเป็นต้องรอให้พ้น 45 วันไปก่อนจึงจะสามารถขอเบิกถอนออกจากระบบได้ และระบบจะเริ่มให้ถอนเงินได้เมื่อมียอดเงินสะสมเกิน 1000 บาทขึ้นไป

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าแนะนำได้ทางนี้ (รายละเอียด Affiliate ของแต่ละบริการ)

หมายเหตุ : การจ่ายเงินได้ Affiliate ทางเราจะจ่ายด้วยสกุล THB และ USD เท่านั้น
หากเป็นการจ่ายไปยังผู้รับ Affiliate ในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยหักจากค่า Affiliate Payout

3.1 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้ในไทยที่ผู้เบิก/ถอน ค่า Affiliate เป็นผู้ใช้ในไทยทางบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในทุกยอดที่มีการเบิก/ถอน เนื่องจากรายได้ทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นเงินได้พึงประเมินอ้างอิงตามมาตรา 40(8) ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายมาตรา 40(1) – 40(7)

4. ข้อห้าม

 • เราไม่อนุญาตให้สมัครใช้โปรแกรมแนะนำสมาชิกเพื่อแนะนำตัวเอง เพื่อนำค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนลด
 • เราไม่อนุญาตให้นำ Banner ที่เราจัดทำไปไว้ใช้บนสื่อที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บพนัน เว็บที่มีสื่อลามกอนาจาร
 • ไม่อนุญาตให้แนะนำหรือดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ทาง hostatom สูญเสียรายได้
 • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข คัดลอก Banner, Icon, Graphic หรือเนื้อหาที่อยู่ใน hostatom รวมถึงการแก้ไขและปรับเปลี่ยนลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทาง hostatom เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ไม่นำ Banner และ Link Affiliate ไปใช้เพื่อการทำ Backlinks SEO หรือสแปม เพื่อสร้างการอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับ hostatom
 • hostatom ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการนำ Affiliate นี้ไปใช้เพื่อสร้างความรุนแรง ต่อต้าน หรือทำลายบุคคล องค์กร และหน่วยงานของรัฐ

หากทาง hostatom สงสัย หรือตรวจพบการละเมิดข้อห้ามที่กล่าวมานี้ ทาง hostatom ขอระงับและยกเลิก Affiliate ทันที และยกเลิกการจ่ายค่า Affiliate

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567

ข้อตกลง Affiliate

1. คำจัดกัดความ

Affiliate คือ การทำการตลาดออนไลน์ โดยมี “ตัวแทนจำหน่าย” แต่เป็นตัวแทนบนระบบออนไลน์ ที่อาศัยกระบวนการ วิธีการช่วยโปรโมตสินค้าบนระบบออนไลน์ช่วยให้สินค้าขายได้ โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า และรับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากเจ้าของสินค้า โดยไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง

ข้อตกลง Affiliate นี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานบริการกับทาง hostatom ซึ่งทาง hostatom อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อตกลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อทางเราได้เผยแพร่นโยบายนี้บนเว็บไซต์ของ hostatom

สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบคือ

 • hostatom อาจมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข
 • ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ทาง hostatom จะยึดถือการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขตามวันที่ที่ระบุไว้ว่า “แก้ไขล่าสุด” โดยทางเราจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงตามวันที่แก้ไขล่าสุด

2. ขั้นตอนการสร้างรายได้กับ hostatom

2.1 กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก hostatom Affiliate

2.2 ทำการ Login เข้าสู่ระบบ นำ Link หรือ Banner ไปติดที่เว็บไซต์ของท่าน หรือตาม Social Media ต่างๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำรายการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ท่านโปรโมท

2.3 เมื่อมีผู้คลิก Link หรือ Banner ที่คุณนำไปติดและทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับ hostatom และมีการชำระเงินเพื่อใช้บริการกับทาง hostatom เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้รับค่า Affiliate ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานของแต่ละบริการครบตามที่ทาง hostatom กำหนด

3. การรับเงินค่า Affiliate

เนื่องจากเรามีการรับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวนใน 45 วัน ทำให้ค่า Affiliate จากการสั่งซื้อของสมาชิกที่คุณแนะนำจำเป็นต้องรอให้พ้น 45 วันไปก่อนจึงจะสามารถขอเบิกถอนออกจากระบบได้ และระบบจะเริ่มให้ถอนเงินได้เมื่อมียอดเงินสะสมเกิน 1000 บาทขึ้นไป

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าแนะนำได้ทางนี้ (รายละเอียด Affiliate ของแต่ละบริการ)

หมายเหตุ : การจ่ายเงินได้ Affiliate ทางเราจะจ่ายด้วยสกุล THB และ USD เท่านั้น
หากเป็นการจ่ายไปยังผู้รับ Affiliate ในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยหักจากค่า Affiliate Payout

3.1 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้ในไทยที่ผู้เบิก/ถอน ค่า Affiliate เป็นผู้ใช้ในไทยทางบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในทุกยอดที่มีการเบิก/ถอน เนื่องจากรายได้ทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นเงินได้พึงประเมินอ้างอิงตามมาตรา 40(8) ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายมาตรา 40(1) – 40(7)

4. ข้อห้าม

 • เราไม่อนุญาตให้สมัครใช้โปรแกรมแนะนำสมาชิกเพื่อแนะนำตัวเอง เพื่อนำค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนลด
 • เราไม่อนุญาตให้นำ Banner ที่เราจัดทำไปไว้ใช้บนสื่อที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บพนัน เว็บที่มีสื่อลามกอนาจาร
 • ไม่อนุญาตให้แนะนำหรือดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ทาง hostatom สูญเสียรายได้
 • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข คัดลอก Banner, Icon, Graphic หรือเนื้อหาที่อยู่ใน hostatom รวมถึงการแก้ไขและปรับเปลี่ยนลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทาง hostatom เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ไม่นำ Banner และ Link Affiliate ไปใช้เพื่อการทำ Backlinks SEO หรือสแปม เพื่อสร้างการอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับ hostatom
 • hostatom ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการนำ Affiliate นี้ไปใช้เพื่อสร้างความรุนแรง ต่อต้าน หรือทำลายบุคคล องค์กร และหน่วยงานของรัฐ

หากทาง hostatom สงสัย หรือตรวจพบการละเมิดข้อห้ามที่กล่าวมานี้ ทาง hostatom ขอระงับและยกเลิก Affiliate ทันที และยกเลิกการจ่ายค่า Affiliate

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567