Google ตั้งเงินรางวัลสนับสนุนความปลอดภัยทาง Cyber สำหรับโครงการ Open Source Projects

นอกจากเงินรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่พบช่องโหว่ใน Open Source Projects แล้ว Google ยังออกมาประกาศว่า จะมอบเงินสนับสนุนสำหรับนักพัฒนาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Google ให้มีความปลอดภัย

สำหรับเงินรางวัลที่มีให้มีตั้งแต่ 500 เหรีญดอลล่าร์ ไปจนถึง 30,000 ดอลล่าร์

ที่มาที่ไปของโครงการนี้ เริ่มมาจากโครงการ “Patch Rewards Program” ที่เกิดขึ้ยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ Google มอบเงินรางวัลให้กับแฮกเกอร์ที่แจ้งปัญหาช่องโหว่ที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Open Source ซึ่งได้แก่ penSSH, OpenSSL, Linux kernel, Apache, Nginx, jQuery, และ OpenVPN

ผู้ใดที่สนใจสามารถส่งชื่อโครงการพัฒนา Open Source Projects ไปได้ที่ “http://goo.gle/patchz-nomination” ทาง Google จะตรวจสอบโครงการที่ส่งมาทุกเดือน หากโครงการไหนตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะแจ้งให้กับผู้ดูแลโครงการ

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกดูได้ที่ Patch Reward Program Rules

ที่มา: The Hacker News