ผลสำรวจพบ Microsoft ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากที่สุด

ตามรายงานของ Akamai’s 2019 พบว่าเป้าหมายของการโจมตีแบบ Phishing ที่นิยมมากที่สุดคือ Microsoft รองลงมา เป็น PayPal, DHL, Dropbox, DocuSign, และ LinkedIn ตามลำดับ

จากการที่ทีมวิจัยของ Akamai เฝ้าติดตามเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า มีโดเมนมากกว่า 2,064,053,300 โดเมนที่ถูกนำมาใช้ในการโจมตี

ทีมวิจัย Defender ATP Research ของ Microsoft ได้ทำการตรวจสอบก็พบการโจมตีขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่องค์กรต่างๆ กว่า 100 องค์กร

ซึ่งทาง Microsoft วางแผนจะเปิดตัว Feature ‘Unverified Sender’ ซึ่งจะเป็นระบบการแจ้งเตือนการโจมตีแบบ Phishing เพื่อใช้ตรวจจับอีเมลสแปม

ที่มา: Bleeping Computer