Chrome จะทำไม่แสดงแถบเขียวบนเว็บที่เป็น HTTPS แล้ว เริ่มเดือนกันยายนนี้

ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า Chrome จะขึ้นข้อความว่า “not secure” สำหรับเว็บที่เป็น HTTP แต่เมื่อ Chrome 69 ที่กำลังจะออกในเดือนกันยายนนี้ เว็บที่เป็น HTTPS จะไม่แสดงแถบสีเขียน และคำว่า “secure” อีกแล้ว จะแสดงแค่กุญแจสีดำเท่านั้น และต่อไปจะไม่มีกุญแจอีกแล้ว

ภาพจาก:Chromium Blog

ก่อนหน้านี้การใช้ HTTP มีสูงมาก แต่ในเดือนตุลาคม 2018 เมื่อ Chrome 70 ออก หน้าเว็บที่เป็น HTTP จะขึ้นข้อความว่า “not secure”

ภาพจาก:Chromium Blog

ที่มา : Chromium Blog