พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : wp-splashing-images

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ wp-splashing-images plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ เพื่อแทรกโค้ด PHP ใน admin/partials/wp-splashing-admin-main.php Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อรันโค้ด PHP บนระบบของผู้ใช้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-6195

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Gain Access

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress wp-splashing-images plugin for WordPress 2.1

แนวทางแก้ไข :
แนะนำให้อัปเกรด wp-splashing-images plugin สำหรับ WordPress ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตั้งแต่ เวอร์ชั่น 2.1.1 ขึ้นไป