พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Google Chrome V8

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Google Chrome ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดย V8 Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อ แทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2017-15429

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Google Chrome 63.0

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรด Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (63.0.3239.108 ขึ้นไป) ตรวจสอบเมื่อวันที่ 14/12/2017