พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : No External Links

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ No External Links Plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดยสคริปต์ Script ที่ชื่อว่า wp-admin/options-general.php โดยใช้พารามิเตอร์ date1 หรือ date2  Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

ช่องโหว่หมายเลข :
CVE-2017-15863

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress No External Link plugin for WordPress 4.2.1

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรด  External Links plugin ให้เป็น Version ล่าสุด (1.1.2 ขึ้นไป)