พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : User Login History

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ User Login History Plugin ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถปลอมแปลงคำขอ โดยผ่าน Script ที่ชื่อว่า admin/partials/listing/listing.php  Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

ช่องโหว่หมายเลข :
CVE-2017-15867

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Press User Login History plugin for WordPress 1.5.2

แนวทางแก้ไข :
สามารถแก้ไขจากแพทช์อัพเดทจาก GIT  Repository