Ubuntu 17.10 ออกแล้ว

Ubuntu 17.10 เวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนๆ ดังนี้

  1. ใช้ Desktop ของ GNOME แทน Unity
  2. มีการย้ายปุ่มควบคุมการทำงานจากซ้ายไปขวา หรือลงล่างได้
  3. เปลี่ยนระบบแสดงผลมาเป็น Wayland แทน x.org
  4. แป้นพิมพ์หน้าจอแบบใหม่ ซึ่งสามารถรองรับหน้าจอสัมผัสในอนาคตได้
  5. การปรับแต่งค่า สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม
  6. Ubuntu 17.10 ใช้ความสามารถของ Kernel ของ Linux 4.13
  7. การ upgrade จาก version 16.04 LTS และ version 17.40 เป็นไปได้อย่างราบรื่น
  8. การ swap นั้น swap เป็นแบบไฟล์ ไม่ใช่ แบบพาร์ติชั่น โดยจะปรับขนาดตามความเหมาะสมของระบบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง Ubuntu บนเครื่องแบบใดก็ได้

ที่มา : Ubuntu