พบช่องโหว่ Data Manipulation บน Joomla Extension : NS Download Shop

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ NS Download Shop ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่งคำสั่ง SQL ไปยัง Script  index.php ผ่าน parameter : ‘id’ ซึ่งสามารถทำให้ Hacker สามารถสามารถดูเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลในฐานข้อมูล ได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Data Manipulation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Joomla! NS Download Shop Extension for Joomla! 2.2.6

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 29/09/2017