พบช่องโหว่ Data Manipulation บน Joomla Extension : JoomPlace Quiz Deluxe

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ JoomPlace Quiz Deluxe Extension ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่งคำสั่ง SQL ไปยัง Script  index.php ซึ่งสามารถทำให้ Hacker สามารถสามารถดูเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลในฐานข้อมูล ได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Data Manipulation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
JoomPlace Quiz Deluxe 3.7.4

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 30/08/2017