พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Wordpress Plugin : Content Audio

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Content Audio ซึ่งเป็นส่วนเสริมชนิด Plugin ของ WordPress ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่ง Script ไม่พึงประสงค์ผ่านสคริปต์ admin-ajax.php ซึ่งสามารถทำให้ Hacker เข้าสู่ระบบในฐานะ Admin ได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Gain Access

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Wordpress Content Audit plugin for WordPress 1.9.1

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรด Content Audio ให้เป็น version ล่าสุด (1.9.2) ขึ้นไป