พบช่องโหว่ Data Manipulation บน Joomla Extension : Keen IT Solution Photo Contest

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Keen IT Solution Photo Contest 1.0.2 ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่ง SQL statements เพื่อทำการ ดู เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลใน Database ได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Data Manipulation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Keen IT Solution Photo Contest Extension for Joomla! 1.0.2

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 25/8/2017 แนะนำให้เลิกใช้งานชั่วคราว