พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Wordpress Plugin : Fitness Trainer – Training Membership

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Fitness Trainer – Training Membership 1.0.8 ซึ่งเป็นส่วนเสริมชนิด Plugin ของ WordPress ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่ง Script ไม่พึงประสงค์ผ่าน พารามิเตอร์ profile ใน URL ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรันสคริปต์ในเว็บเบราเซอร์เมื่อคลิ๊กที่ URL

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Wordpress Fitness Trainer – Training Membership Plugin for WordPress 1.0.8

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 7/9/2017 แนะนำให้เลิกใช้งานชั่วคราว