พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Wordpress Plugin : Contact Form 7 International SMS Integration

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Contact Form 7 International SMS Integration Version 1.2 ซึ่งเป็นส่วนเสริมชนิด Plugin ของ WordPress ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่ง Script ไม่พึงประสงค์ผ่าน ไฟล์ class-sms-log-display.php ขึ้นมายัง Website เพื่อใช้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Contact Form 7 International SMS Integration plugin for WordPress 1.2

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 7/9/2017 แนะนำให้เลิกใช้งานชั่วคราว