พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Wordpress Plugin : Participants Database

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Participants Database Version 1.7.5.9 ซึ่งเป็นส่วนเสริมชนิด Plugin ของ WordPress ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่ง Script ไม่พึงประสงค์ขึ้นมายัง Website เพื่อใช้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

ช่องโหว่หมายเลข :
CVE-2017-14126

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Participants Database 1.7.5.9

แนวทางแก้ไข :
Upgrade Participants Database ให้เป็น Version ล่าสุด (1.7.5.10 ขึ้นไป)