พบช่องโหว่บน Dell PowerEdge ส่งผลให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ได้

นักวิจัยได้พบช่องโหว่บน Dell EMC iDRAC9 ของ Dell PowerEdge ส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้

ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบโดย Georgy Kiguradze และ Mark Ermolov จาก Positive Technologies หมายเลขช่องโหว่คือ CVE-2020-5366 ระดับความรุนแรง 7.1 (High)

สำหรับเวอร์ชั่นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ Dell EMC iDRAC9 ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.20.20.20 ลงไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน แนะนำให้ทำการอัปเดต Dell EMC iDRAC9 ให้เป็นเวอร์ชั่น 4.20.20.20

ที่มา: Dell Technologies