สรุป 10 อันดับมัลแวร์ที่พบในปี 2019

Any.Run เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลมัลแวร์ฟรี ซึ่งจะมีรายงานกว่าล้านฉบับที่เกี่ยวกับมัลแวร์ โดยรายงานเหล่านี้ถูกส่งมาจากกลุ่มนักวิจัยมัลแวร์

โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา พบว่ามัลแวร์ที่นิยมใช้มากที่สุดได้แก่ Emotet ซึ่งมีการใช้งาน 36,026 ครั้ง

ส่วนอันดับอื่นๆ มีดังนี้

  • อันดับ 2 Agent Tesla
  • อันดับ 3 NanoCore
  • อันดับ 4 LokiBot
  • อันดับ 5 Ursnif
  • อันดับ 6 FormBook
  • อันดับ 7 HawkEye
  • อันดับ 8 AZORult
  • อันดับ 9 TrickBot
  • อันดับ 10 njRAT

ซึ่งถ้าดูถึงประวัติของมัลแวร์แต่ละตัว จะพบว่าบางตัวมีอายุกว่าสิบปี แต่ก็ยังถูกนำมาใช้อยู่เรื่อยๆ นี่แสดงให้เห็นว่า แฮกเกอร์สามารถพัฒนามัลแวร์เหล่านี้ให้ทนัสมัย และข้ามผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

ดังนั้น บริษัทต่างๆ จะต้องทำการปรับหรือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากมัลแวร์เหล่านี้

ที่มา: Bleeping Computer