พบการโจมตี Sextortion Scams ผ่านทางเว็บ Blog และ WordPress ได้

พบการโจมตีแบบ Sextortion Scams แฮกเกอร์จะใช้ประโยชน์จากการโจมตีนี้เรียกค่าไถ่ได้ โดยแฮกเกอร์จะทำการสร้างโพสลงใน Blog จากนั้นจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด ขณะที่ผู้ใช้กำลังเข้าชมเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

จากนั้นแฮกเกอร์จะทำการส่งอีเมลกลับไปแจ้ง และข่มขู่ว่าจะปล่อยวิดีโอไปยังลิสต์รายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขา หากไม่ยอมจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์

ทาง Bleeping Computer ได้ทำการตรวจสอบพบว่าเครื่องมือที่แฮกเกอร์ใช้ก็คือ เว็บ blog หรือ WordPress ซึ่งในตอนนี้คาดว่ามีเว็บ Blog ที่ถูกแฮกไปแล้วกว่า 1,500 บัญชี ส่วน WordPress มีมากกว่า 200 บัญชี
ในตอนนี้ คาดว่าแฮกเกอร์จะได้รายได้จากการโจมตีนี้ไปแล้วประมาณ 110,000 USD

ที่มา: Bleeping Computer