พบ Malware และ Scams จากลิงค์ Google Alert

พบ Malware และ Scams จากลิงค์ของ Google Alert แฮกเกอร์จะสร้างหน้าเพจที่เป็นอันตรายขึ้นมา จากนั้นจะใช้ keywords ที่เป็นที่นิยม แล้วนำไปวางไว้ใน Google search index

เมื่อผู้ใช้ใส่คำค้นหาลงไปในหน้า Google search ระบบแจ้งเตือนจะแสดงลิงค์ที่เกี่ยวกับข้อความที่ค้นหา เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ผ่านทาง Google Alert หรือหน้า Google search ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าเว็บที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นมาแทน

บริการ Google Alert เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามเนื้อหา หรือข่าสารใหม่ๆ ในเรื่องที่เราสนใจ เพียงแค่ใส่ keywords ที่เราสนใจลงไป Google Alert จะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้เราทราบทันที

สำหรับวิธีการป้องกัน Spam จาก Google Alert ทำได้โดย ไปตั้งค่าการแจ้งเตือนให้เป็น “best results” แทน


ภาพ: Select only the best results option
ที่มา: bleepstatic.com

วิธีการนี้อาจมีทั้งผลดีและผลเสีย แน่นอนว่ามันจะป้องกันการ Spam จาก Google Alert ได้ก็จริง แต่บางครั้งมันอาจจะไม่แสดงผลในกรณีที่เว็บเพิ่งสร้างขึ้น หรือยังไม่เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงเว็บที่ไม่เป็นอันตรายจริงๆ และเว็บที่ให้ข้อมูลที่ดีด้วย

ที่มา: Bleeping News