ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนพบข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลจากเว็บพนัน มีคนไทยได้รับผลกระทบด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาแจ้งเตือนหลังได้รับรายงานจาก ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) และศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยภาคการธนาคาร (TB-CERT) เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลจากเว็บพนันในต่างประเทศ (Gambling Website) ซึ่งพบว่ามีข้อมูลของคนไทยรวมอยู่ในนั้นด้วย

ในตอนนี้ทางธนาคารแกห่งประเทศไทยได้แจ้งเตือนธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับช่องโหว่นี้แล้ว ซึ่งช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากทางธนาคารเอง แต่เกิดจากข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับเว็บพนันเหล่านั้น

ทางธนาคารจึงแนะนำสำหรับผู้ใช้เว็บพนันให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งในบริการ Internet Banking และ Mobile Banking ที่ใช้บริการ, หากให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไว้กับเว็บไว้ด้วยให้ดำเนินการแจ้งยกเลิกเสีย และให้ระวังแฮกเกอร์ทำการโจมตีแบบ Phishing mail โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้

นอกจากนี้ทางธนาคารยังได้ให้คำแนะนำว่า อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บพนันอีกด้วย

ทั้งนี้และทั้งนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้บอกชื่อเว็บพนันที่มีช่องโหว่นี้ ซึ่งหากพบความผิดปกติในการทำธุรกรรมให้ผู้ใช้รีบติดดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชี หรือธนาคารเจ้าของบัตรทันที

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย