แนะนำ Plugin: WP Security Audit Log สำหรับ WordPress ที่ช่วยจัดการด้านความปลอดภัยให้เว็บชองคุณทำงานได้ดีขึ้น

วันนี้โฮสอะตอมมีปลั๊กอินสำหรับ WordPress มานำเสนอ ปลั๊กอินนี้จะช่วยให้ผู้จัดสามารถจัดการด้านความปลอดภัย ทำให้เว็บของคุณทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

ชิ่อของปลั๊กอินนี้ก็คือ WP Security Audit Log ปลั๊กอินนี้ จะบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเว็บของคุณ ไม่ว่าจะเป็น บันทึกการติดตั้งปลั๊กอินและธีมต่างๆ บนเว็บ, กิจกรรมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ เช่นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และการทำงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บของคุณ

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบถึงการเข้าถึงของแฮกเกอร์ที่พยายามจะเจาะเข้าเว็บของคุณ และยังสามารถใช้งานร่วมกับปลั๊กอิน WooCommerce ได้อีกด้วย

สรุปง่ายๆ เลยว่าปลั๊กอินนี้ เป็นปลั๊กอินที่ครอบคลุมตรวจสอบกิจกรรมที่ทำทั้งหมดบนเว็บไซต์

ประโยชน์ของ Plugin: WP Security Audit Log มี ดังนี้

  1. ทำให้ผู้ใช้รู้ว่ามีใครบ้างที่กำลังพยายามจะล็อคอินเข้าเว็บของคุณ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและเตรียมพร้อมหาวิธีการป้องกันจากแฮกเกอร์ได้
  2. ในกรณีที่ปลั๊กอินต่างๆ ที่คุณติดตั้งไว้ในเว็บนั้น มีการอัพเดท บางครั้งการอัพเดทก็อาจจะส่งกระทบกับเว็บของคุณ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ปลั๊กอินนี้จะช่วยตรวจสอบหาที่มาของปัญหา และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา
  3. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บ บางครั้งอาจส่งผลกระทบกับเว็บ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ปลั๊กอินนี้จะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเว็บ ซึ่งสามารถระบุได้อีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากส่วนใด และยังย้อนกลับการตั้งค่าไปยังรูปแบบเดิมได้อีกด้วย
  4. ตรวจจับการเจาะเว็บของแฮกเกอร์ ปลั๊กอินนี้จะมีระบบ WordPress Intrusion Detection System (IDS) ทำการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย พร้อมกับส่งข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน IDS ในกรณีที่มี P adrress ที่ไม่ใช่ IP ที่ใช้อยู่เป็นประจำ หรือมีการพยายามล็อคอินเข้าสู่หลังบ้านของเว็บ นอกเหนือจากเวลาที่ทำงานปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเว็บ
  5. ในส่วนของ WooCommerce  ปลั๊กอินนี้จะบันทึก log ของร้านค้า, ผลิตภัณฑ์, การสั่งซื้อ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ บนร้านค้า

ที่มา: The Hacker News