ผลการสำรวจพบ ว่าแม้จะมีระบบป้องกันอย่างดี ก็ไม่สามารถจัดการกับการโจมตีทางไซเบอร์ได้

จากรายงานของ The Impossible Puzzle of Cybersecurityได้ทำแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ไอทีเกี่ยวกับบการโจมตีทางไซเบอร์ พบว่า การโจมตีที่พบมากที่สุดคือ การโจมตีผ่านทางอีเมล 33%, รองลงมาเป็นการโจมตีผ่านทางเว็บไซต์ 30%, ผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ 23%, ผ่านทาง USB/อุปกรณ์อื่นๆ 14% และผ่านทางช่องทางอื่นๆ 20%

สำหรับรูปแบบการโจมตีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้แก่ การโจมตีแบบ phishing mails 53% รองลงมาเป็นการโจมตีแบบ data breach 41%, การโจมตีด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย 35%, โจมตีด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย 35%, การโจมตีแบบ ransomware 30% และการโจมตีโดยใช้ข้มูลที่ขโมยมา 21%

โดยแบบสำรวจนี้ได้ทำมาจากผู้จัดการทางด้าน IT 3,100 คน (จำนวนพนักงานในองค์กรมีตั้งแต่ 100-5,000 คน) จาก 12 ประเทศ ได้แก่ อเมริการ, แคนาดา, บราซิบ, โคลัมเบีย, เม็กซิโก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, อินเดีย และแอฟริกาใต้

ตามรายงานระบุว่า ประเทศโคลัมเบียมีการโจมตีผ่านทางเว็บไซต์เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนทางเยอรมันนี การโจมตีที่นิยมมากที่สุดคืออีเมล

โดย 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ที่ทำแบบสอบถามทั้งหมด (66%) ยอมรับว่า งบประมาณที่ใช้ในการป้องกันนั้นไม่เพียงพอ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ก็ล้าสมัย แม้ว่าจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว และ9 ใน 10 รายของผู้ตอบแบบสอบถาม (91%) บอกว่าพวกเขาพยายามอัพเดทการป้องกันทางไซเบอร์อยู่ตลอด หลังจากที่โดนโจมตีแล้ว

ที่มา: Thread Post