ระวังอีเมลหลอกลวง เพื่อหลอกขโมยข้อมูลรหัสผ่าน ไม่มั่นใจอย่าคลิก

พบการโจมตีแบบ phishing โดยแฮกเกอร์จะส่งอีเมลหลอกว่าเป็นการแจ้งเตือนจากเซิร์ฟเวอร์ว่า มีข้อความส่งมาถึงคุณ หากต้องการดูให้คลิกที่ “View Encrypted Email ”


ที่มาภาพ: Bleeping Computer

เมื่อผู้ใช้คลิกที่ข้อความดังกล่าว ระบบจะพาไปยังหน้าเว็บ OneDrive ปลอม จากนั้นจะให้ใส่บัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่าน หากผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไป แฮกเกอร์จะทำการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงไป และนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการโจมตี หรือขโมยข้อมูลผู้ใช้ หรือทำการโจมตีแบบอื่นๆ ได้


ที่มาภาพ: Bleeping Computer

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอีเมลหลอกลวง โปรดตรวจสอบ URL ทุกครั้ง ว่าถูกต้อง หรือเชื่อถือได้หรือไม่

ที่มา: Bleeping Computer