facebook เก็บข้อมูลรหัสผ่านผู้ใช้ instagram แบบ plain text หลายร้อยล้านราย

จากการที่ทาง facebook ออกมาประกาศว่าพบข้อมูลผู้ใช้หลายร้อยล้านรายถูกเก็บไว้ในรูปแบบ plain text ซึ่งในส่วนของ instagram ทาง face book คาดว่าจะมีข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกเก็บอยู่ในรูปแบบนี้ประมาณหมื่นกว่าราย

ล่าสุด เมื่อวานนี้ทาง facebook ได้อัพเดทข่าวอย่างเงียบๆ ว่าจริงๆ แล้วบัญชีผู้ใช้ instagram ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณหลายล้านราย ไม่ใช่แค่หลักร้อยตามที่แจ้งไว้ในตอนแรก

ในการนี้ทาง facebook กล่าวว่า มีเพียงวิศวกรของ facebook บางคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังไม่พบว่ามีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ และได้ดำเนินการแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบแล้ว

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน facebook และ instagram ของคุณ ไม่ว่าจะได้รับหารแจ้งเตือนจากทาง facebook หรือไม่

ที่มา The Hacker News