พบช่องโหว่ Gain Access บน Mozilla Firefox

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่บน Mozilla Firefox ช่องโหว่นี้ทำให้ Hacker ทำการโจมตีจากระยะไกลได้ ช่องโหว่นี้เกิดความผิดพลาดในการจัดการของ __proto__ mutations โดย Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ส่งเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ เมื่อเหยื่อเข้าชมชมเว็บดังกล่าว แฮกเกอร์จะทำการโจมตีจากระยะไกล สั่งรันโค้ดที่เป็นอันตราย หรือทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ หมายเลขช่องโหว่

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Gain Access

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Mozilla Firefox 66 และ Mozilla Firefox ESR 60.6

แนวทางแก้ไข :
สามารถดูแพทช์อัพเดทได้ที่ Mozilla Foundation Security Advisory 2019-09