Facebook ออกมาแจ้งถึงสาเหตุการล่มแล้ว อ้างว่าเกิดจากการตั้งค่า server configuration ผิด!

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ไม่สามารถใช้งาน Facbook และ Instragram ได้ทั่วโลก เมื่อคืนทาง Facebook ได้ทวีตข้อความแจ้งถึงสาเหตุการล่มในครั้งนี้ว่า “เกิดจากการเปลี่ยน server configuration ซึ่งตอนนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว”

จากเหตุการที่เกิดขึ้นเมื่อวานส่งผลให้ผู้ใช้งาน Facbook และ Instragram ทั่วโลกไม่สามารถใช้งานได้ ผลจากการล่มในครั้งนี้ ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ล่มไปต่างๆ นานา เช่น เกิดจากการไฟดับ, เกิด ‘database overload’ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ที่ทำการส่งข้อมูลไปยังแอฟของบริษัทกับเครื่องผู้ใช้มีขนาดใหญ่เกินไปจึงทำให้เกิดข้อมูลล้นได้ หรือ อาจเป็นการหยุดการทำงานตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ตามแผนการการบำรุงรักษาข้อมูลของซอฟต์แวร์

อีกแนวคิดหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ เกิดจากผู้ให้บริการอินเตอร์ (ISP) ในยุโรปทำการตั้งค่า traffic ของ Facebook ผิด ทำให้ส่งผลกระทบไปทั่วอินเตอร์เน็ต

ผลของการล่มในครั้งนี้น่าจะส่งผลให้ Facebook สูญเสียหลายได้มหาศาล เพราะรายได้เฉลี่ยของ Facebook ต่อวันเท่ากับ 189 ล้านเหรียญ

ที่มา: twitter-facebook, USA Today, Tech Crunch