Gmail และ Google Drive ล่มเมื่อวานนี้ ตอนนี้ใช้ได้แล้ว!

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ บริการ Google และ Gmail ไม่สามารถใช้งาน ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ในตอนนี้ทาง Google สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

เมื่อวานนี้มีผู้ใช้หลายๆ คนอาจจะส่งอีเมลไม่ได้ หรือไม่สามารถแนบไฟล์ในอีเมลได้ ทำให้เกิดการร้องเรียนไปยังทีมงาน support ของ google ซึ่งทาง google เองก็แจ้งให้ทราบว่าบริการ Gmail และ Google Drive นั้นมีปัญหา โดยสามารถดูได้ที่ G Suite Status Dashboard

ที่มาข่าว: Tech Talk Thai, Newshub