แจ้งการปรับราคาค่า Affiliate ของ hostatom

โฮสอะตอมขอขอบคุณทุทกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางโฮสอะตอมนะคะ
สำหรับบริการ Affiliate คือ การทำการตลาดออนไลน์ โดยมี “ตัวแทนจำหน่าย” แต่เป็นตัวแทนบนระบบออนไลน์ ที่อาศัยกระบวนการ วิธีการช่วยโปรโมตสินค้าบนระบบออนไลน์ช่วยให้สินค้าขายได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานของโฮสอะตอมอีกทางหนึ่ง แต่ในตอนนี้มีผู้ไม่หวังดีนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้นทางโฮสอะตอมอยากจะขอปรับการคิดค่าบริการ Affiliate ดังนี้
  • สำหรับบริการ Clouds VPS ค่า Affiliate ที่จะได้คือ 150 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ
  • การรับค่าบริการ Affiliate ของทุกบริการจะต้องรอให้พ้น 45 วันและมียอดเงินสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป ถึงจะเบิกถอนจากระบบได้
ทางโฮสอะตอมตระหนักดีในเรื่องการให้บริการ และปราถนาที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้