ผลการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ PC ส่วนใหญ่ ยังใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า ทำให้เกิดช่องโหว่เสี่ยงต่อการโดนโจมตีได้

Avast ได้ทำการสำรวจคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 163 ล้านเครื่อง พบว่าโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ไม่ได้มีการอัพเดท โดยคิดเป็น 55 % ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เครื่องผู้ใช้เกิดช่องโหว่ และอาจเสี่ยงต่อการโดนโจมตีได้

โปรแกรมที่นิยมติดตั้งมากที่สุดคือ Google Chrome รองลงมาคือ Adobe Acrobat Reader และ Winrar


ที่มาภาพ : blog avast

โปรแกรมไม่ได้รับการอัพเดทมากที่สุดคือ Adobe Shockwave, VLC Media Player, และ Skype


ที่มาภาพ : blog avast

สำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ที่นิยมติดตั้งมากที่สุดคือWindows 7, Windows 10, และ Windows 8


ที่มาภาพ : blog avast

ข้อมูลของทั้งหมด Avast นั้นได้มาจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ 163 ล้านเครื่อง ที่ติดตั้งและรันโปรแกรม Avast กับ AVG โดยข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดนี้จะนำไปรวมกับสถิติทั่วโลกที่ได้จากผลสำรวจตลาดล่าสุด
สำหรับรายละเอียดของรายงานสามารถดูได้ที่ According to Avast’s report

ที่มา:bleeping computer