พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Support Board

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Support Board plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปที่ sb_ajax_add_message ในสคริปต์ /wp-admin/admin-ajax.php Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้โดยใช้พารามิเตอร์ ‘msg’ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-18373

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Aryanic HighPortal 12.5

แนวทางแก้ไข :
ยังไม่พบการแก้ไข แนะนำให้เลิอกใช้ชั่วคราว วันที่ตรวจพบ 16/10/2018