พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Pie Register

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Pie Register plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ โดยใช้ ‘interim-login’, ‘wp-lang’, หรือ ‘supplied URL’, หรือ parameter ใน URL ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Pie Register Plugin for WordPress 3.0.15

วิธีการแก้ไข:
ยังไม่พบวิธีการแก้ไข แนะนำให้เลิกใช้งานก่อนชั่วคราว