พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Woocommerce Advance Search

รายละเอียดช่องโหว่:

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Woocommerce Advance Search plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปในฟิลด์ Custom CSS textarea และเมื่อทำการบันทึกการตั้งค่า plugin มันจะใส่ JavaScript code ที่เป็นอันตรายลงไป Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-0602

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Cross-Site Scripting

แนวทางแก้ไข :
ทำการอัพเกรด WooCommerce Advance Search plugin ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตั้งแต่ 1.1 ขึ้นไป