พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Loginizer

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Loginizer plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้โดยใช้สคริปต์ init.php Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-11366

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Loginizer plugin for WordPress 1.3.9 และ WordPress Loginizer plugin for WordPress 1.3.8

แนวทางแก้ไข :
แนะนำให้อัปเดท WordPress Loginizer plugin ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตั้งแต่ 1.4.0 ขึ้นไป