พบช่องโหว่ Obtain Information บน Wordpress Plugin : Subscribe2

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Subscribe2 plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ โดยใช้สคริปต์ class-s2-list-table.php Hacker จะใช้ประโยชน์ในส่วนของพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า ‘ip’ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2014-6604

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Subscribe2 Plugin for WordPress

แนวทางแก้ไข :
อัปเดต Subscribe2 Plugin for WordPress ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตั้งแต่ 10.16 ขึ้นไป