พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Tagregator

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Tagregator plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ Hacker จะใช้ประโยชน์ในส่วนของฟิลด์ที่ชื่อว่า Add New เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-10752

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :WordPress Tagregator plugin for WordPress 0.6

แนวทางแก้ไข :
ยังไม่พบแนวทางแก้ไข แนะนำให้เลิกใช้ชั่วคราว ตรวจพบเมื่อ 5 เมษายน 2561