พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : My Calendar

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ My Calendar plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องในสคริปต์ my-calendar-event-manager.php Hacker จะใช้ประโยชน์จจากช่องโหว่นี้โดใช้พารามิเตอร์ ‘eventTime’ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :ordPress My Calendar plugin for WordPress 2.5.16

แนวทางแก้ไข :
ยังไม่พบแนวทางแก้ไข ตรวจพบเมื่อวันที่ 18-04-2018