พบช่องโหว่ Bypass Security บน WordPress Plugin : Like Button Rating

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ Like Button Rating plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากข้อบกพร่องของ init Hacker จะส่งคำขอที่สร้างขึ้นมาพิเศษ และใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกใดๆ ก็ได้

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ:
Bypass Security

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Like Button Rating plugin for WordPress 2.5.3

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตั้งแต่ 2.5.4 ขึ้นไป