พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Bylancer Bookme Booking

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Bylancer Bookme Booking plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ในฟังก์ชัน Customers Book Me Hacker จะใช้ประโยชน์ในส่วนของ Name และ Note ของ Customer Screen เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-8737

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Bylancer Bookme Booking Plugin for WordPress 2.0

แนวทางแก้ไข :
ยังไม่พบแนวทางแก้ไข ตรวจพบเมื่อวันที่ 17-03-2018