พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : wp-splashing-images

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ wp-splashing-images plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดย Script ที่ชื่อว่าadmin/partials/wp-splashing-admin-sidebar.php Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-6194

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress wp-splashing-images plugin for WordPress 2.1

แนวทางแก้ไข :
แนะนำให้อัปเกรด wp-splashing-images plugin สำหรับ WordPress ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตั้งแต่ เวอร์ชั่น 2.1.1 ขึ้นไป