พบช่องโหว่ใน Google Search แท้บจะหยุดทำงานเมื่อกำหนดช่วงวันที่ค้นหาเอง

มีการค้นพบช่องโหว่ในหน้าค้นหาของ Google Seach หากผู้ใช้มีการค้นหาแบบระบุวันที่ แท้บค้นหาจะหยุดทำงานทันที

โดยหากพิมพ์ข้อความค้นหา แล้วกด Enter ระบบจะแสดงรายการที่ต้องการค้นหา แต่หากจะระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้น ก็จะต้องไปที่ Tool => Any time แล้วเลือกช่วงเวลาที่จะค้นหา แท้บจะค้าง ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้

ปัญหานี้ส่งผลในหน้าค้นหาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแบบวิดีโอ ภาพด้วย

ในการนี้ทางฝั่งผู้พัฒนา Firefox ได้ตรวจสอบพบว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก JavaScript และมีการแจ้งไปให้ทาง Google แล้ว ทาง Google ก็รับทราบและกำลังแก้ไขอยู่ คาดว่าคงจะออกแพตช์แก้ไขมาในเร็วๆ นี้

ในระหว่างนี้ Google แนะนำให้ใช้คำสั่ง ‘before:’ กับ ‘after’ ไปก่อน เช่นหากจะค้นหา บ้าย บายนะ Flash ชองโฮสอะตอมให้พิมพ์
[บ้าย บายนะ Flash:hostatom.com] after:2021-01-20 เป็นต้น

ที่มา: Bleeping Computer