Facebook เตรียมระงับการซื้อโฆษณาจากเพจที่โพสต์ข่าวปลอม

facebook

Satwik Shukla และ Tessa Lyons ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของ Facebook ประกาศมาตรการจัดการกับ page ที่มีพฤติกรรมซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทโพสสำหรับแชร์ข่าวปลอม โดยการอัพเดทในครั้งนี้จะไม่อนุญาติให้ page ที่มีพฤติกรรมข้างต้นไม่สามารถซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทโพสได้อีก

โดยมาตรการนี้ Facebook เชื่อว่าจะเป็นการลดการแชร์ข่าวปลอมที่ส่ง Link ไปยัง Website ที่ทำเงินจากการแพร่กระจายข่าวปลอม ที่เวลาคลิกไปแล้วทั้งหน้าเว็บมีแต่โฆษณาที่ไม่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของ Facebook ได้ระบุเสริมอีกว่า Page ที่ถูกระงับการซื้อโฆษณาโปรโมทโพสในครั้งนี้ ไม่ใช่การระงับแบบถาวร เจ้าของ page จะสามารถกลับมาซื้อโฆษณาได้อีกเมื่อหยุดการกระทำดังกล่าว แต่ Facebook ไม่ได้แจ้งระยะเวลาปลดการระงับเอาไว้

ที่มาจาก
Blocking Ads from Pages that Repeatedly Share False News