พบช่องโหว่ Bypass Security บน WordPress Theme : Village theme

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ Village theme สำหรับ WordPress ช่องโหว่นี้ทำให้ Hacker ข้ามผ่านการกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยได้ Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เข้าควบคุมเว็บได้

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ:
Bypass Security

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Village Themes for WordPress 5.0

แนวทางแก้ไข :
ยังไม่พบแนวทางแก้ไข ตรวจพบเมื่อ 21/02/2019