พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : WP All Import

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ WP All Import plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยฟังก์ชัน file upload Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-0546

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress WP All Import Plugin for WordPress 3.4.6

แนวทางแก้ไข :
แนะนำให้อัปเกรด WP All Import plugin เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด